LaboratoriesLaboratory for Comparative Ethology and Biocommunication \  Scientific Staff

LABORATORY FOR COMPARATIVE ETHOLOGY AND BIOCOMMUNICATION

Headed by Surov Alexey Vasilyevich, Dr. Biol. Sci.


Tel:. (499)-135-99-83,
(499)-135-99-00
surov@sevin.ru


   Saratov Biological Station   


SCEINTIFIC STAFF


  Research associates:
 1. Surov .V., Dr.Sci.
 2. Panov E.N., Dr.Sci.
 3. Zinkevich E.P., Dr.Sci.
 4. Feoktistova N.Yu., Dr.Sci.
 5. Tsellarius .Yu., Ph.D
 6. Krutova V.I., Ph.D
 7. Bogomolov P.L., Ph.D
 8. Vasileva N.Yu., Ph.D
 9. Kuptsov .V., Ph.D
 10. Ushakova M.V., Ph.D
 11. Opaev .S., Ph.D
 12. Kropotkina M.V., Ph.D
 13. Khruschova .M., Ph.D
 14. Poplavskaya N.S., Ph.D
 15. Potashnikova E.V.
 16. Pavlova E.Yu.
 17. Samotskaya V.V.
 18. Kuznetsova E.V.
 19. Kuryatov N.S.
 20. Safina F..
 21. Blokhintseva N.Yu.
 22. Ryurikov G.B.
 23. Kolesnikova I.Yu.