LaboratoriesLaboratory of population ecology \  Scientific Staff

LABORATORY OF POPULATION ECOLOGY

Headed by A.V. Tchabovsky, Dr. Biol. Sci.


tel. (499)-135-98-85SCEINTIFIC STAFF


The studies of population ecology of marmots


Chernye Zemli, Kalmykia, 2003. Anthropogenic steppe, taken the place of anthropogenic desert

 1. Tchabovskiy └.V., Dr.Sci.
 2. Schipanov N.└., Dr.Sci.
 3. Rogovin K.└., Dr.Sci.
 4. Suntsov V.V., Dr.Sci.
 5. Burskiy O.V., Dr.Sci.
 6. Sheftel B.I., Ph.D
 7. Kalinin └.└., Ph.D
 8. Pavlova S.V., Ph.D
 9. Shekarova O.N., Ph.D
 10. Neronov V.V., Ph.D
 11. Demidova E.Yu., Ph.D
 12. Batova O.N., Ph.D
 13. Savinetskaya L.E.
 14. └leksandrov D.Yu., Ph.D
 15. Vasileva N.└., Ph.D