Тонконог Караваева - Koeleria karavajevii Govor.

 Тонконог
Караваева
 - Koeleria karavajevii Govor.