LaboratoriesLaboratory for Evolutionary Morphology \  Scientific Staff

LABORATORY FOR EVOLUTIONARY MORPHOLOGY

Headed by S.V. Smirnov, Dr. Biol. Sci.


tel. (495)-954-32-62SCIENTIFIC STAFF

 1. Smirnov S.V., Dr.Sci.
 2. Iordanskiy N.N., Dr.Sci.
 3. Kuzmin S.L., Ph.D
 4. Mednikov D.N.
 5. Merkulova K.M., Ph.D
 6. Shkil F.N., Ph.D
 7. Borisov V.B., Ph.D
 8. Kapitanova D.V., Ph.D
 9. Bukreeva S.N.
 10. Dzerzhinskiy K.F.
 11. Shagaeva V.G.